Praktijkfolder Fysiocare Horst

Na jarenlang een praktijk voor fysiotherapie in Noord Brabant te hebben gehad heb ik in 2011 de stap gezet om een eigen fysiotherapiepraktijk in Horst te starten. Een kleine eigentijdse praktijk met veel aandacht voor de patiënt/cliënt en zijn of haar klachten. Ik ban al meer dan 40 jaar fysiotherapeut in een particuliere fysiotherapiepraktijk. Naast jarenlange ervaring met het behandelen van klachten van het gehele lichaam, houd ik met  scholing mijn kennis up to date.

Mijn aandachtsgebieden zijn zeer divers te noemen. 

De praktijk is goed bereikbaar en voor de deur zijn voldoende parkeerplaatsen.

De route naar de praktijk kunt u vinden onder het item contact. Hier staan ook de contactgegevens. Ik ben zowel telefonisch, via whattsapp als via internet bereikbaar voor informatie of om een afspraak te maken.

Anita Broos  (geregistreerd fysiotherapeut – algemeen practicus) met als aandachtsgebieden:

Behandeling van rug- en nekklachten volgens het McKenzie concept, mobilisaties  volgens het Mulligan concept, Medical Taping concept. Daarnaast wordt de balansbal veel ingezet bij behandelingen om thuis oefenen makkelijker te maken.

Openingstijden
De praktijk is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00-12.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur. In overleg kunnen de tijden voor een behandeling eventueel afwijken.

Contact
Telefonisch is de praktijk bereikbaar op nummer 077-3985180 of mobiel 06-16485024. Indien u niet persoonlijk te woord gestaan kunt worden, krijgt u de vraag voorgelegd om uw naam en telefoonnummer in te spreken, waarna u zo spoedig mogelijk teruggebeld zult worden.

Vergoeding
Met diverse zorgverzekeraars heb ik contracten afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Aanmelden
Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW (naam-adres-woonplaats) gegevens, uw verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn vraag ik u ook om welke klacht het gaat.

DTF
Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is.

Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een screeningsgesprek wat ongeveer 15 minuten zal duren. Na dat gesprek wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door een fysiotherapeut of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is.

Eerste afspraak
Bij uw eerste afspraak neemt u mee naar de praktijk:
– de verwijzing van de arts (indien u door een arts verwezen bent);
– uw verzekeringspasje van de ziektekostenverzekeraar;
– een geldig identiteitsbewijs.

Kwaliteit
Ik ben geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF wat inhoudt dat ik op de hoogte blijf door het volgen van cursussen op het vakgebied van de fysiotherapie. Het kwaliteitsregister van het KNGF houdt de scholingsactiviteiten bij.

Privacy
De praktijk beschikt over een afgesloten behandelruimte waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Wat kunt u verwachten van uw eerste afspraak
U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door mij opgehaald. Ik vraag aan u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. Het onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. 

Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. Indien mogelijk zal tijdens de eerste sessie gestart worden met de behandeling van uw klacht.

Afmelden
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt ben ik genoodzaakt om de behandelprijs bij u in rekening te brengen.

Waarneming
Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord, wordt – indien nodig –  binnen de praktijk voor elkaar waargenomen tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim.
Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

Hygiëne
U krijgt van mij tijdens de eerste behandeling een grote handdoek. Deze handdoek wordt opgeborgen in een kast met uw nummer er op en zal ik voor elke behandeling voor u pakken. Op deze wijze kan ik u op de meest hygiënische manier behandelen, met inachtneming van het milieu. Verder verwacht ik van u als patiënt / cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Klachten
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. 

Privacyreglement
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Het complete reglement is in de praktijk ter inzage.

Eigendommen

De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.

Niet roken
Binnen de praktijk mag niet worden gerookt.

Betalingsvoorwaarden
1.   Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de
behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
2.   Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
3.   Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
4.   Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten,  komen ten laste van de patiënt/cliënt.